TH/Hamal

 

Hamal

Hekimoğlu Ali Paşa iş bilir, doğru ve cesur bir vezirdi. Padişahla hiç geçinemezdi. Çünkü III.Osman etrafındakilerin tesiriyle sürekli fikir değiştiriyordu. Gene bir gün Hekimoğlu Ali Paşa, padişahın isteğini yerine getirmemişti. Buna kızan III.Osman, Hekimoğlu huzuruna girince hiddetle:
-Ben seni şimdi azleder, hamallar kahyası Ali Ağa’yı vezir yaparım, dediğinde Hekimoğlu Ali Paşa şöyle bir cevap verdi:
-Evet yaparsınız padişahım, lakin o Hamal Ali Paşa olur, Hekimoğlu Ali Paşa olmaz.