TH/Meğerse Kendimiz Gelecekmişiz

Meğerse Kendimiz Gelecekmişiz

Poltova Savaşı’ndan evvel İsveç kralı 12. Şarl ( Demirbaş Şarl- Nalkıran Şarl) Türkiye’ye elçi göndererek, gittikçe artan Rus Nüfuzuna karşı birleşmeyi teklif etmişti. Ancak 12. Şarl, Poltova Savaşı’nda Rus Çarı Deli Petro’ya mağlup olmuş ve yaralı bir şekilde Türk sınırından içeri girmişti. Babadağ’da Yusuf Paşa tarafından karşılanan 12. Şarl, Yusuf Paşa’ya:
-Biz, Türkiye’ye elçi gönderecektik. Meğer kendimiz elçi olarak gelecekmişiz!