TH/Fazıl Ahmed Paşa’nın Niş Komutanına Mektubu

Fazıl Ahmed Paşa’nın Niş Komutanına Mektubu

-Siz ki Niş kasabasında barınmak maksadıyla karar veren kale komutanı Ferani ve Nemçe ve Macar askerlerisiniz. Bildirilir ki halen İslam askeri gelmiş ve etrafınızı kuşatmıştır. Allah’a çok şükür, şevketli İslam gazilerine dayanacak haliniz olmadığı aşikardır. Şimdi canınızı kurtarmak ve kasabayı teslim edip gitmek istiyorsanız size, aman verilip güvendiğiniz yere kadar götürülürsünüz. Şayet savaşa teşebbüs ederseniz ve iki günden sonra takatınız kalmayıp aman talep ederseniz, vebali boynunuza. O zaman istediğiniz kabul edilmeyecek, hepiniz öldürüleceksiniz.
Macarlar ise bu mektuba şu kısa cevabı verdiler:
-İçimizde okur yazar yoktur. Onun için mektuba cevap veremiyoruz. Fakat bizim misafirimizsiniz. İsterseniz şimdi gelin ve ziyafetimize buyurun.