TH/Merzifonlu Paşa’nın Tehdidi

Merzifonlu Paşa’nın Tehdidi

1677 yılında Osmanlılar aleyhine Rusya ile Lehistan gizli bir anlaşma yapmışlarsa da, Merzifonlu Paşa’nın bundan haberi olmuştu. Derhal hem Rusya’ya, ve hem de Lehistan’a aşağıdaki mektubu yazıp, kendilerini tehdit etti:
-Lehistan ile Rusya devletlerinin aleyhimizde birleşmekte olduğunu biliyoruz. Ancak bu birleşme bizi ürkütmemiştir. Allah’a hamdolsun ki, Osmanlı Devleti’nin kuvveti o kadar çoktur ki, değil Rusya ve Lehistan’ın birleşmesi 7 ve 9 kral birleştikleri halde, sakalımızdan bir tek kıl dahi koparmamışlardır.