TH/Yaş Meselesi

Yaş Meselesi

Fransa kralı XIV.Luis bir gün saray erkanından birine kaç yaşında olduğunu sormuş. Kralın emri olmadan herhangi bir yaşa basmış olmasını saray adabına uygun bulmayan maiyyet adamı da yerlere kadar eğilip derin bir reverans yaparak şu cevabı vermiş:
-Kaç yaşında olmamı ferman buyurursanız o yaştayım, haşmetmeab!