TH/Meşru Döneklik

Meşru Döneklik

Meşhur İtalyan şairi Alfieri’ye sormuşlar:
-Siz eskiden demokrattınız, sonra birdenbire aristokrat kesildiniz. Nasıl değişiverdiniz? İnsan bu kadar döneklik eder mi?
Şair hiç kızmamış, itidalini muhafaza ederek şu cevabı vermiş:
-Eskiden büyükleri gördüğüm için demokrat olmuştum, şimdi küçükleri gördüğüm için aristokrat oldum!