T H/Zam

Zam

IV.Mehmet devrinde 1686 yılının 2 Eylül Pazartesi günü Budin’in düşmesiyle sonuçlanan Avusturya kuşatması sırasında tuhaf bir fiyat artışı olduğundan söz edilir. Ateş yağmuru altında su satan bir zavallı:
-Bir kova beş akçaya, bir kova beş akçaya! diye bağırıp durduğu sırada iki elindeki iki kovanın birini bir gülle parçası uçurup götürüvermiş. İstifini bozmayan yiğit sucu hiç ara vermeden bağırmaya devam etmiş:
-Bir kova on akçaya, bir kova on akçaya!