TH/Manevi Gıda

Manevi Gıda

Cimriliği ile ünlü Osmanlı vezirlerinden Cimri Paşa araba atlarının arpa yemesini gereksiz bir israf sayarmış! İşte bundan dolayı arabacısı huzuruna çıkıp:
-Aman efendim, atlar arpasızlıktan harap oluyor, merhamet buyurun dedikçe:
-Lahavle! deyip zavallı arabacıyı savarmış.
Nihayet günlerden bir gün Cimri Paşa hazretleri arabasına binip dairesine giderken biçare atlar dermansızlıktan dizleri kesilip yere yıkılıvermiş. Cimri Paşa telaşla sormuş:
-Ne oldu, ne oldu?
Arabacı artık dayanamamış, baklayı ağzından çıkarmış:
-Ne olacak efendim, zavallı hayvanlar lahavle yiye yiye velakuvvete oldular!