TH/Ilık Ateşler

Ilık Ateşler

Emevi halifelerinden Abdülmelik bir gün saray ve devlet erkanına ateş gibi şiddetli bir emir vermiş. Bu emir şöyle imiş:
-Benim huzurumda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yalnız şu dört şeyi ağzınıza bile almayacaksınız: 1-Yalan söylemeyeceksiniz. 2-Sormadığım şeyden söz etmeyeceksiniz.3-Yüzüme karşı beni övmeyeceksiniz.4-Bir kimseye karşı beni gadaba getirecek söz söylemeyeceksiniz.
Abdülmelik işte bu suretle yalancılığı, boşboğazlığı, dalkavukluğu ve münafıklığı sarayından kovmak istemiştir. Fakat hangi saray ve devlet adamının hangi sözünün, doğru ve samimi olduğunu hiç kimse keşfedemeyeceği için, bu ateş gibi emirler biraz ılık kalmıştır!