TH/Dünyanın En Kuvvetli Devleti

Dünyanın En Kuvvetli Devleti

Tanzimat devrinin ünlü sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa zekası ve hazırcevaplığı ile meşhurdur. Nükteleri toplansa zarif bir kitap olabilir. Abdülaziz’in Avrupa seyahati sırasında Fuat Paşa Dışişleri Bakanı olarak kendisine refakat etmiştir. Paris’te III.Napolyon’a misafir oldukları sırada, Fransız vekilleri ile sohbet ederken şöyle bir mesele ortaya atılmış:
-Dünyanın en kuvvetli devleti hangisidir?
Fuat Paşa hemen:
-Osmanlı Devleti diye cevap vermiş.
Tabii herkes hayret etmiş, birisi de sebebini sormuş.
Paşa gayet ciddi bir şekilde:
-Dünyada Osmanlı Devleti’nden daha kuvvetli bir devlet olabilir mi? Yüzyıllardan beri biz içeriden, siz dışarıdan yıkmaya çalıştığımız halde hala yerinde duruyor!