TH/Veteriner

Veteriner

Bir toplantıda, bir genç, Mehmet Akif’i küçük düşürmek için:
-Affedersiniz, siz veteriner misiniz? demiş.
Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
-Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?