TH/Devletlerin Can Çekişmesi

Devletlerin Can Çekişmesi

Namık Kemal’in Osmanlı İmparatorluğu’nu devamlı tehlikede gösteren yazılarına karşı bir gün dostlarından biri şöyle bir itirazda bulunur:
-Siz yıllardan beri devleti can çekişir durumda gösteriyorsunuz. Halbuki devletimiz hamdolsun yerinde duruyor.
Namık Kemal hemen şu cevabı vermiş:
-Ben Bekçi Hasan Ağa’nın can çekişmesinden bahsetmedim, Osmanlı Devleti’nden bahsettim. Altı yüz yıllık büyük bir imparatorluğun can çekişmesi hiç olmazsa kırk elli yıl sürer.