TH/Kehanet

Kehanet

Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa’ya yetmişlik bir kadının otuz yaşındaki bir gençle evlenmek istediğinden bahsetmişler. Paşa hemen:
-Ahmet müsaade etmez, demiş.
-Hangi Ahmet, diye sormuşlar.
Paşa hemen cevabını vermiş:
-Karaca Ahmet !