TH/Akıllı Ve Delilerin Oranı

Akıllı Ve Delilerin Oranı

Harun Reşid zamanında Bağdat’ta yaşamış ünlü bir meczup vardır.Türkler ve Acemler arasında Behlül-i Dana diye ün yapan bu akıllı meczubun güzel sözleri yüzyıllardan beri söylenegelir. Behlül bir ara Basra’ya gider. Kendisine takılmak isteyen bir Basralı:
-Aman Behlül, şu sizin Bağdat’taki delilerin adlarını sayıver, çok lazım! der.
Behlül hemen cevap verir:
-Azizim, divaneleri saymaya ömrüm yeter mi, bilmem. İstersen sana Bağdat’ın akıllılarını bir iki dakikada sayıvereyim!