TH/Fatih’in Emri

Fatih’in Emri

Fatih Sultan Mehmet iki kez Osmanlı tahtına çıkmıştır. Çocukluğuna rastlayan ilk saltanatına sebep, babası II.Murad’ın tahtını oğluna bırakıp Manisa’ya çekilmesidir. Osmanlı tahtı küçük bir çocuğun eline kalınca Papalık makamının teşvikiyle Avrupalılar bir çeşit Haçlı seferi açtılar. Devlet adamları II.Murad’ın tekrar tahta çıkmasını istiyorlardı. II.Murad kendisine yapılan teklifi kabul etmeyince Fatih babasına şu mektubu yazmıştır:
-Eğer kendinizi padişah olarak görüyorsanız, tehlikede bulunan devletinizi kurtarmak üzere hemen ordunuzun başına geçmeniz lazımdır. Öyle olmayıp da kendinizi padişah saymıyorsanız, halkımdan biri olmanız sıfatıyla derhal emrime itaat ederek başkente gelmenizi emrediyorum!
II.Murad, oğlundan bu emri alınca o dönemin başkenti olan Edirne’ye gelerek ikinci kez tahta çıkmıştır.