TH/Valilik Sınavı

Valilik Sınavı

 Hz. Ömer halifeliği sırasında önemli bir adamı vilayetlerinden birine vali olarak atamış. Vali adayı atamasını almak için Hz.Ömer’in odasına gelmiş.Hz.Ömer o sırada bir çocuğu sevip okşuyormuş. Atama kağıdını bekleyen vali, çocuğun kim olduğunu sormuş ve kimsesiz bir yetim olduğunu öğrenince, halifeye hayretle bakıp:
-Aman efendim, benim birkaç çocuğum var. Hiç birini okşamam, benden öyle korkarlar ki gözlerini kaldırıp yüzüme bakmaya bile cesaret edemezler! demiş.
Hz.Ömer ise o sırada memurun getirdiği atama emrini hemen yırtıp atmış ve:
-Kendi evladına şefkati olmayan adamın halka merhameti olamaz, diye taş yürekli babayı valilikten almış…
*Güzel bir ders ne dersiniz, biz de uygulasak iyi olmaz mı? AB