TH/Göze Alınamayacak Fedakarlık

                      

Göze Alınamayacak Fedakarlık

18.yüzyılın en büyük şairlerinden Şeyh Galip bir gün dostlarından şair Esrar Dede ile sohbet ederken söz, insanların herhangi bir gaye uğrunda göze alabilecekleri fedakarlıklara gelmiş. Esrar Dede bu husustaki düşüncelerini şöyle açıklamış:
-Savaş meydanlarında insanlar vatan uğruna ölümü göze aldıktan sonra, Ademoğlunu yıldıracak hiçbir felaket yok demektir!
Bu düşünceyi kabul etmeyen Şeyh Galip de şöyle karşılık vermiş:
-Ademoğlu içinde ölümü göze alacak bir çok insanlar bulunabilir. Fakat hicranı göze alabilecek tek bir kişi yoktur!