TH/Cihangir’in Tarifi

Cihangir’in Tarifi

Şair Nedim’e bir gün sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, dünyanın en büyük cihangiri kim diye sorunca, Nedim bu husustaki düşüncelerini şöyle anlatmış:
-En çok gönüller fethetmiş fatih-i kulub ( kalpleri fetheden) her kim ise, en büyük cihangir işte odur!