TH/Nedim’in En Çok Sevdiği Millet

Nedim’in En Çok Sevdiği Millet

Lale devrinin meşhur sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın huzurunda bir gün çeşitli milletlerin özelliklerinden söz ediliyormuş. Bir çok görüşler öne sürülmüş, yalnız şair Nedim hiçbir şey söylemiyor, arasıra gülümsüyormuş. Onun bu hali paşanın dikkatini çekmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiş:
-Nedim Efendi, neden hep susuyorsun? Sen de söylesene, en fazla hangi milleti seversin? Nedim:
-Kendi milletimi paşam! diye cevap verince, paşa:
-O başka, biz kendi milletimizden değil, öteki milletlerden söz ediyoruz, sen onların hangisini niçin seversin, söyle demiş.
Nedim:
-Kulunuz en çok gül kavimini sever efendim, çünkü o kavm-i latif bize hiçbir zaman düşmanlık göstermez.