TH/Hürriyet Ve İhtişam

Hürriyet Ve İhtişam

Meşhur Yunan filozofu Aristo’nun yeğeni Kalisten de filozoftur ve Büyük İskender’in maiyetinde bulunmuştur. Bir gün Diyojen’e dostlarından biri ondan şöyle bahsetmiş:
-Ne mutlu başına, ne bahtiyar adammış şu Kalisten! İskender’in maiyetinde bulunduğu için, kralın ziyafetlerinde de yeri vardır!
Diyojen de yüzünü ekşiterek şöyle cevap vermiş:
-Aksine, ne mutsuz adammış ! demelisin. Çünkü kendi karnı acıktığı zaman değil, İskender’in canı istediği zaman yemek yiyebiliyor!
Diyojen pek de haksız değilmiş. Çünkü Kalisten, İskender’in tanrılık taslamasını tenkit ettiği için idam edilivermiş.