TH/Zincire Vurma Zamanı

Zincire Vurma Zamanı

3. Abbasi halifesi Mehdi bir gün hekimbaşı ile sohbet ederken hekimbaşının eteğinde küçük bir delik görmüş ve deliğe parmağını sokup oynamaya, hem de sohbeti dinlemeye devam etmiş. Fakat delik gittikçe büyümüş. Mehdi konuşulan konu ile ilgili bir soru sormuş:
-Peki deliyi ne zaman zincire vurursunuz?
Hekimbaşı hemen şöyle bir cevap vermiş:
-Hekimin elbisesini bir karış yırttığı zaman! Mehdi kahkahalar ile güldükten sonra hekimbaşına bir sürü ihsanda bulunmuş.