TH/Canavarlıklar

Canavarlıklar

Yalnız insanları değil, hayvanları bile ürpertecek canavarlıkları ile ünlü Bizans imparatorları vardır. Bunlardan en meşhurlarından biri de I. Andronic’tir. Onun zamanında şimdi Sultanahmet Meydanı olan At Meydanı bir insan mezbahası haline gelmiştir. Andronic’in tarihe geçmiş bir sözü vardır:
-Bir imparatorun belinde kılıç bulunması lüzumsuz bir şey değildir. Eğer celladlar ihtiyaca kafi gelmezse, ben onlara kendi kılıcımla yardım etmeye hazırım!
Günün birinde Andronic, kendine muhalif birini ortadan kaldırmak için şöyle bir emir vermiştir:
-Bu herifi şişte kızartıp kebap haline getirin. Karısına da o şiş kebabını zorla yedirin!