TH/Eşsiz Eser

Eşsiz Eser

18. yüzyılın meşhur Fransız şairlerinden Piron’a bir gün böbürlenen, değersiz bir yazar şöyle bir şey söylemiş:
-Hiç kimsenin temas etmediği ve bundan sonra da etmeyeceği bir konuya ait eşsiz bir eser yazmak istiyorum, ne dersiniz?
Piron da şu tavsiyede bulunmuş:
-Öyle ise kendinize medhiye yazın!