TH/Dalkavukluk

Dalkavukluk

Habeşistan imparatoru bir kaza geçirip de gözlerinden birini, bir bacağını veya bir kolunu kaybedecek olursa, dalkavukları ile saray erkanının da aynı gözlerini, aynı bacaklarını veya aynı kollarını derhal kestirip, tıpkı imparator gibi kör, topal veya kolsuz kalmaları eski bir adet gereği imiş. *Böyle dalkavukların sadakat ve samimiyetinden nasıl şüphe edilebilir ki! (AB)