TH/Saatte 10 Kelime Söyleyen Askerler

Saatte 10 Kelime Söyleyen Askerler

Osmanlıların ilk dönemlerinde askerlerin saatte on kelimeden fazla söz söylemeleri yasaktı. 11. kelimeyi söyleyen cezalandırılırdı. Antakya Yakubi patriği Türkler hakkında şunları yazmıştır:
“Ordugahlarında bir çok atlar, öküzler, koyunlar bulunduğu halde, sessizce yürüyüp gürültü patırtı çıkarmadan konaklarlar. Ayrıca Türkler atlarının nallarının altına ses çıkarmasın diye kösele çakarlardı.”

*Sümer tabletlerinde bir yazı dikkatimi çekmişti: İnsanlar o kadar çoğaldılar ve o kadar gürültü yaptılar ki tanrılar bundan rahatsız oldular ve Nuh tufanı gerçekleşti. Sanıyorum Türkler bu tabletleri biliyorlardı. (AB)