TH/Ölümün Kıymeti

Ölümün Kıymeti

Abbasi halifesi Mansur ile mabeyincisi ( Bir tür özel kalem) Rebi arasında şöyle bir konuşma geçmiştir.
Mansur:
-Rebi, ah ölüm denilen şey olmasaydı, şu dünya ne güzel olurdu!
Fakat Rebi itiraz edip ölümü müdafaa etmiş:
-Dünyanın güzelliği ölümden dolayıdır.
Mansur hayretle:
-Neden böyle söylüyorsun? diye sorunca, kurnaz mabeyinci:
-Eğer dünyada ölüm olmasaydı, kardeşin Seffah ölmez, sen de hilafet makamına çıkamazdın.
Halife Mansur’un bu cevabı çok beğendiği söylenir.