TH/Uzun Sürmüş Saltanatlar

Uzun Sürmüş Saltanatlar

Fransa’nın en meşhur kralı 14. Louis, 1643 tarihinde tahta çıkmış ve 1715 tarihinde ölmüş olduğuna göre tam 72 sene saltanat sürmüş demektir. Onun bu özelliği Fransa tarihinde bir istisnadır. 19.-20. yüzyıllarda da böyle bir bahtiyara tesadüf edilir. O da Avusturya imparatoru ve Macaristan kralı 1. François-Joseph’dir. Joseph 1848’de tahta çıkmış ve 1916’da vefat etmiştir. Onun da saltanat süresi 68 yıldır.