TH/Osmanlı Padişahları 7

Osmanlı Padişahları 7

Osman Gazi’den II.Murat’a kadar ilk 6 Osmanlı padişahı Bursa’da, ondan sonrakiler İstanbul’da gömülüdür. Son padişah Vahidettin’in mezarı Şam’da, son halife Abdülmecid’in mezarı Medine’dedir.