TH/Tarihi Mektup

Tarihi Mektup

Haçlı ordularının Balkanlarda ilerlemeleri karşısında II.Mehmet (Fatih), devlet erkanının isteği üzerine babasını tahta davet etti. Ancak II.Murat oğlunun prestiji kırılmasın diye ilk teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine II.Mehmet babasına aşağıdaki tarihi mektubu yazarak onu ikinci defa tahta davet etti:
“Eğer padişah biz isek size emrediyoruz, gelip ordunuzun başına geçin. Yok padişah siz iseniz, gelip devletinizi müdafaa edin!”