TH/Kıl Kadar İnce

Kıl Kadar İnce

Emevi Halifesi Muaviye bir gün, Mısır fatihi Amr İbnül As’a:
-Halk ile aramdaki ilişki bir kıl kadar ince bile olsa, bu bağ kopmaz, dedi.
Bunun üzerine Amr İbnül As da:
-Ya Emirülmüminin, bu sözünle neyi kast ediyorsun, dediğinde,
Muaviye şöyle cevap verdi:
-Halk ile aramdaki kılı halk çekerse ben gevşetirim, onlar gevşettikçe de ben çekerim.