TH/Gramer Bilgini

Gramer Bilgini

Bir gramer bilgini, gemiye binmişti. O kendini beğenmiş bilgin, yüzünü gemiciye dönüp:
-Sen, dedi, gramer okudun mu?
Gemici: Hayır, deyince,
-Eyvah, dedi, gitti ömrünün yarısı.
Gemici bu söze kızdı, gönlü kırıldı, fakat sustu derhal cevap vermedi. Derken, rüzgar gemiyi bir girdaba düşürdü.
Gemici gramer bilginine bağırdı:
-Yüzme bilir misin?
Gramer bilgini:
-Bilmem, dedi.
Bunun üzerine gemici:
-Gramer bilgini, dedi, gitti ömrünün tamamı… (Mevlana)