Ans/A/AHMED FEVZİ PAŞA (FİRARİ)

AHMED FEVZİ PAŞA (FİRARİ) (?-1843)

Mabeyn Müşiri ve Kaptan-ı derya.

Aslında Sudalı (Girit)’dır. İstanbul’da kayıkçılıkla işe başlamış, Silahtar Giritli Ali Ağa’nın yardımıyle askerlik hizmetine girerek kısa sürede yükselmiş ve 1832’de Mabeyn Müşiri olmuştur. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemesinden telaşlanan II. Mahmud’un Ruslardan yardım istemesi, Rus donanmasının da İstanbul’a gelmesi üzerine 1833’te geniş yetkilerle elçi olarak Rusya’ya gönderilmiştir.

1836’da Kaptan-ı derya olan Ahmed Fevzi Paşa, Mısır seferinin 1839’da yeniden başlaması üzerine donanma ile Akdeniz’e açılmıştır. Yolda Nizip felaketi ve Sultan II. Mahmud’un ölümü haberini almış, düşmanı Hüsrev Paşa’nın da sadrazamlığa getirildiğini öğrenmiştir. Araları öteden beri açık olan Sadrazamın dön emrini dinlemeyerek, Piyale Osman Bey’in aracılığı ile, donanmayı Mısır’a götürmüş ve Mısır valisine teslim etmiştir. Ahmed Fevzi Paşa Mısır meselesinin hallinden sonra devlet tarafından affedilmemiş, Mısır’a yerleşmiştir. Cariyeler tarafından öldürüldüğü rivayet olunur.