Ans/A/AHMED PAŞA (KARA)

AHMED PAŞA (KARA) (?-1555)

Sadrazam.

Enderun’dan yetişerek kapıcı-başı, mir-i alem olduktan sonra 1521’de Yeniçeri ağalığına yükselmiş, sonra Rumeli beylerbeyliğine atanmıştır.

1543’te Macaristan seferine katılmış ve başarılar göstermiştir.

İkinci vezirliği sırasında doğu sınırlarına komutan olan Ahmed Paşa İranlıları Kemah’ta büyük bir yenilgiye uğratmış (1549), Doğu Anadolu ve Gürcistan’da birçok kaleler almıştır.

1552’de Lippa’nın düşman eline geçmesi ve Sokullu Mehmed Paşa’nın Temeşvar kalesinin kuşatılmasında bir başarı elde edememesi üzerine, Ahmed Paşa Macaristan serdarlığına getirilmiştir. Kısa bir zaman içinde burasını almış ise de Sokullu ile birlikte Eğri kalesini almadan geri dönmek zorunda kalmıştır. 1553’te Şah Tahmasb’m yeniden Osmanlı ülkesine akınlarda bulunması yüzünden, İran’a sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Paşa’yi sadrazamlıktan uzaklaştırmış ve yerine Ahmed Paşa sadrazam olmuştur.

Damad Rüstem Paşa’nın yeniden sadrazamlığa gelmek için dolaplar çevirmesi ve Mısır valiliğinde bulunmuş olan Ali Paşa’yı yok etmeye uğraşması yüzünden, İran seferinden döndükten sonra 1555’te Topkapı Sarayı’nda öldürülmüştür.

Cesur, dindar, iyiliksever bir vezir olduğu söylenir. Bir cami yaptırmaya başlamış, cami ölümünden sonra tamamlanmıştır. Medrese ve okul gibi hayratı da vardır.