Ans/A/ AHMED PAŞA (KAYSERİLİ)

AHMED PAŞA (KAYSERİLİ) (1806-1878)

Devlet adamı.

Kayseri’de doğmuştur. Babasının adı Mehmed’dir. İstanbul’a gelmiş ve er olarak donanmaya

girmiş, zekası ve becerikliliği ile sivrilerek kısa zamanda subay olmuş, birçok gemilerin

süvariliklerinde bulunmuş, Sisam’da, Trablusgarp’ta ve Mısır’da başarılı işler gördüğünden yükselerek

tuğamiral (riyale), 1845’te tümamiral (patrona) ve daha sonra da oramiral (kapudane) olmuştur.

1853-1856 Kırım Savaşı’nda Karadeniz Osmanlı filosuna komuta etmiş, Sivastopol’ün alınmasında

gösterdiği yararlılık üzerine vezirlik rütbesi verilmiştir. 1856 barışından sonra Ahmed Paşa, sırası ile

İzmir, Sayda ve Yanya valiliklerinde bulunmuş 1873’te Bahriye nazırı olmuş, birbuçuk yıldan fazla bu

görevde kaldıktan sonra azledilmiştir. Kısa bir idari görevden sora İzmir, Bursa ve Adana gibi vilayetlerin

valiliklerine gönderilmiş ve 1876’da ikinci defa Bahriye nazırlığına getirilmiştir. Sultan Abdülaziz’i

tahttan indirmeye karar verenlerden biri olan Ahmed Paşa, sarayı denizden kuşatarak bu teşebbüsü

desteklemiştir.

V. Murad tahta çıkınca görevinin adı kaptan-ı deryalığa çevrilmiştir.

Çerkez Hasan Vakası’nda Midhat Paşa’mn konağında yapılan toplantıya katılan nazırlar arasında

bulunan Ahmed Paşa, katili tutmaya uğraşırken yaralanmıştır.

II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra Ahmed Paşa’yı kaptan-ı deryalıktan alarak Meclis-i Has-ı Vü-

kela’ya memur etmiş, ilk Ayan Meclisi’ne üye olacak adaylar arasına koymuş, ancak amcasını tahttan

indirenlerden biri olduğu için kendisine güvenemediğinden, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı bahanesi ve

Tuna valiliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırmıştır.

Bir zaman sonra yaşı ilerlediği halde Rusçuk komutanı olarak görev almış bulunan ve kalbinden

hasta olan Ahmed Paşa’nın, bir hayli güçlük çıkarıldıktan sonra, İstanbul’a dönmesine izin verilmiş,

Ahmed Paşa da İstanbul’a geldikten bir ay sonra ölmüştür.

Cesaretli bir komutan ve iyi bir idare adamı olarak tanınan Ahmed Paşa, okur-yazar değildi.