Ans/A/ AKÇAKOCA BEY

AKÇAKOCA BEY (?-1328)

Osmanlıların ilk döneminde Osman Gazi ve Orhan Bey’in silah arkadaşıdır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli hizmetleri görüldü. 1320 yıllarında İzmit ve Sakarya’nın fethinde bulundu. Aşiret beylerinden Konuralp ile beraber Kartal taraflarındaki Aydos Kalesi ile Samandra’yı fethetti. Gösterdiği üstün cesaret ve başarılarından dolayı Samandra Kalesi mülk olarak kendisine verildi. Daha sonra İzmit-Üsküdar arasındaki yerleri Osmanlı topraklarına kattı.