Ans/A/AKÇAY SAVAŞI

AKÇAY SAVAŞI (1397-1398)

Karaman ülkesinin işgaliyle sonuçlanan Osmanlı-Karaman savaşı.

Macar Kralı Sigismund’un Osmanlılar aleyhine giriştiği Niğbolu harekatından güç alan Karamanoğlu Alaüddin Bey Ankara’yı basarak Anadolu beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa’yı esir etmişti. Ancak Niğbolu zaferini haber alınca Timurtaş Paşa’yı çeşitli hediyelerle Yıldırım Bayezid’e göndererek aff dilemişse de (1397) affı kabul edilmeyerek savaşa mecbur tutulmuştur.

Savaş alanı eski Germiyan ülkesindeki Akçay Ovası’dır. İki gün süren savaşta bir sonuç elde edilememiştir. Savaşın 2. gecesi Osmanlı kuvvetleri, Karamanoğullarını çember içine almışlar, iki ateş arasında kalan Karamanoğulları bozularak Konya Kalesi’ne kaçmak zorunda kalmışlardır. Bunun üzerine Osmanlılar Konya’yı kuşatmışlardır.

Alaüddin Bey’e itaat etmeyen Konya halkı, kaleyi Osmanlılara teslim etmişlerdir. Alaüddin Bey, kuvvetleriyle kaleden çıkarak Osmanlı askerleriyle çar-pışmışsa da, attan düşmesi sonucu esir edilmiştir. Alaüddin Bey, Yıldırım Bayezid’in emriyle öldürülmüş ve kesilmiş başı bir mızrağa takılarak şehir içinde dolaştırılmıştır.

Bu savaştan sonra Bayezid Konya’ya bir vali tayin ederek Larende (Karaman) üzerine yürümüş ve Larende de işgal edilmiştir. Alaüddin Bey’in katli üzerine Karamanoğullarına ait Toros Dağı’nın kuzeyindeki şehirler (Konya, Larende, Niğde, Develi, Karahisar) Osmanlılara geçmiş; güneydeki (Mut, Ermenek, Taçeli ve İçel) şehirleri Karamanoğulları ailelerinin diğer kolundan beyler elinde kalmıştır. Sultan Bayezid’in Karaman Devleti’ni ortadan kaldırması Osmanlıların Anadolu’daki hakimiyetini sağlamış ve bu durum Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’i telaşa düşürerek Memluk Sultanı’nın hakimiyeti altına girmesine yol açmıştır.