Ans/A/ ALAİYE BEYLİĞİ

ALAİYE BEYLİĞİ

Anadolu beyliklerinden.

Avrupa ye Bizans tarihlerinde Kandalor, halk dilinde Alanya olarak geçen Alaiye’de ilk beyliğin kuruluşu, Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin Key-kubad’ın burayı zaptından sonradır. Alaiye, Anadolu Selçuklularının son yıllarında Karamanoğullarının eline geçti. Kıbrıs kıralının 1293’de Alaiye’ye asker çıkarması üzerine Karamanoğlu Mecdüddin Mahmud Bey şehri geri aldı. Memluk Sultanı Melik Eşref Selahaddin adına da hutbe okuttu.

Alaiye, 1427’de Karamanoğulları tarafından Memluk Devleti’ne satıldı. Bundan sonra sırasıyla Şemseddin Mehmed, Savcı Bey, Kılıç Arslan ve Karaman Bey Alaiye beyi oldular.

Alaiye, Kılıç Arslan zamanında (1451-1452)’de Gedik Ahmed Paşa tarafından muhasara edildi ve Osmanlılara geçti.