Ans/A/ALİ PAŞA (SÜRMELİ)

ALİ PAŞA (SÜRMELİ) (1615-1695)

Sadrazam.

Arpa eminliği, tersane eminliği gibi görevlerde bulunduktan sonra defterdar olmuştur. Bir ara görevinden alınmışsa da tekrar defterdarlığa atanmış ve sonra da vezirlik rütbesi verilerek Kıbrıs ve Trablusşam valiliklerine gönderilmiştir. Trablusşam’da başarılı hizmetleri görüldüğünden 1694’te sadrazam olmuştur. Sadrazamlığı sırasında Macaristan seferine çıkmış ve Varadin kalesini kuşatmış, başarı kazanamadığı için geri dönmek zorunda kalmıştır. O sırada tahta çıkan III.Mustafa, sadrazamlığı yine Ali Paşa’da bırakmış, ancak padişahın sefere çıkmasını önlemek maksadıyla yeniçerileri ayaklanmaya teşvik ettiği anlaşıldığından önce Çeşme’ye sürülmüş, sonra da Edirne’ye çağrılarak öldürülmüştür.

Cömert, tedbirli bir insan olan Ali Paşa, gözlerine sürme çektiği için Sürmeli sıfatıyle tanınmıştır.