Ans/A/ALMAN BİRLİĞİ

ALMAN BİRLİĞİ (1864-1871)

Ortaçağ Almanyası’nda birçok derebeylik kurulmuş ve bunların başında da Kutsal Roma-Germen imparatoru yer almıştır. Ancak sonraları hakimiyet Avusturya krallarına geçmiştir. Fransızların galibiyeti 1806’da bu birliğe son vermiştir. Sonra toparlanma dönemi başlar. Prusya’nın da desteklediği Birlik orduları, Napoleon Bonapart’ı yenmişler; galibiyeti izleyen yıllarda, 39 devlet halinde bir birlik meydana getirmişlerdir. Birliğin başına Avusturya geçmiştir. Bu durum Alman milliyetçilerinin tepkisini çekmiştir. Alman milliyetçilerinin arzuları birleşik ve bağımsız bir Alman devletinin kurulması idi. Bu sebeple çeşitli zamanlarda ayaklanmalar başladı ve bu ayaklanmalar Avusturyalılar tarafından çok kanlı bir biçimde bastırıldı. Birliği meydana getirenlerin bir kısmı Avusturya’nın başkanlığında "Büyük Almanya"nın, bir kısmı da Prusya ile "Küçük Almanya"nın kurulmasını istiyorlardı. Ancak bir anlaşma yolu bulunamıyordu. Sonunda Prusya, Alman Birliği ‘nin güçlü bir ordu sayesinde kurulabileceği fikrini ortaya koydu.

Prusya başbakanı Bismarck, ordunun kuruluş ve düzenlenmesini iyi bir askeri olan Moltke’ye bıraktı. General Moltke, kısa bir sürede, iyi eğitilmiş, düzenli bir ordu meydana getirdi. Bismarck’ın çabaları ile Alman Birliği üç aşamada gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi, halkı Alman olan Danimarka üzerine yürünmesidir. Bu harekette Avusturya’nın da yardımı sağlanmıştır. Hakimiyet sağlandı (1864). Ancak Danimarka dukalıklarının yönetimi meselesinde iki müttefik, Prusya ile Avusturya’nın arasında anlaşmazlık belirdi.

Prusya, İtalyan Birliği’ni sağlamaya uğraşan Sardunya-Piyemonte ile birleşerek Avsuturya’ya saldırdı. Sadova Meydan Savaşı’nda Avsuturya yenildi (1866). Bu zafer, Alman Birliği’ni meydana getirenleri Prusya’nın etrafında birleştirdi, önemli mesele, Avusturya ile birlik halinde olan Güney Alman devletleri idi. Fransa ile Prusya’nın arasındaki savaş, güney devletlerini de içine aldı. Savaş, Prusya’nın ve destekçisi olan Almanların zaferi ile sonuçlandı.

1871 Frankfurt Barışı ile Prusya kralı Alman İmparatoru ilan edilerek Alman Birliği meydana getirildi.