Ans/A/ALMAN SEFERİ

ALMAN SEFERİ ( 1532)

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Almanya İmparatoru V. Karl’a karşı açılan sefer.

Bu seferin açılmasına sebep; imparatorun kardeşi, Avusturya ve Bohemya imparatoru I. Ferdinand’ın İstanbul’a elçiler göndererek Macaristan’ın kendisine verilmesini istemesi, bir taraftan da Budin üzerine bir ordu göndererek Osmanlı himayesinde krallık eden I. Yanoş’un başkentini muhasaraya kalkışması ve özellikle 1529 yılındaki I. Viyana seferinde işgal edilmiş olan Macar kalelerin-

den bir kısmını zaptedip Osmanlılara karşı sürekli bir mücadelede bulunmasıdır.

Kanuni Sultan Süleyman bu durum üzerine 120.000 kişilik ordusuyla Avrupa içlerine doğru yürüdü (1532). Kanuni’nin amacı, V. Karl’ı yenmek, dolayısiyle Almanya İmparatorluğu’nu yıkmaktı. Osmanlı tehlikesinin büyüklüğü karşısında, Almanya’da ve hatta Avrupa’nın diğer devletlerinde ortak bir savunma ruhu doğmasına sebep oldu.

Sayıları 250-300.000 kişi civarında olan bir Hıristiyan ordusu; Avusturya’ya giren ve Alman topraklarında da ilerleyerek 15 civarında kaleyi zapteden Osmanlı ordusu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Savaşmayı kabul etmedi. Kanuni, düşman ülkesinde birçok kale ve şehirleri zaptetti. Aldığı ganimet ve esirlerle birlikte İstanbul’a döndü.

V. Karl ve Ferdinand, Osmanlı tehlikesini önlemek amamcıyla, Niş’de konaklamış olan Kanuni’ye elçiler göndererek barış istemek zorunda kalmıştır.