Ans/A/ AMAN

AMAN

Bir şehrin kuşatılması sırasında şehir halkının kuşatanlardan, şehrin teslimi halinde mal ve canlarına dokunulmayacağına dair söz almalarıdır.

Aman bir kağıtla da tasdik olunurdu. Amanname adı verilen bu belgeyle şehir halkı hiç bir karşılık göstermeden işgali kabul ederdi. İşgalciler de verilen bu söz üzerine, şehir halkının can ve malına dokunmadan, yağmaya girişmeden şehre yerleşirlerdi. Yazılı olarak veya olmayarak verilen amanlara “aman verildi” dendiği gibi, amanla teslim olmak isteyenlere de “aman istedi”, “aman diledi” denirdi.