Ans/A/ AMASYA ANTLAŞMASI

AMASYA ANTLAŞMASI ( 29 MAYIS 1555)

Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır.

Şartları, 1533 yılından beri devam eden savaşların sonunda, İran Şahı’nın,

Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği mektuba verilen cevapta belirtilmiştir.

1554 yılında Osmanlı Ordusu Kars’a geldikten sonra, Erivan, Nahcivan ve Karabağ’ı alarak yakıp yıkmıştı. Bunun üzerine Şah Tahmasp, o sırada ordusu ile Amasya’ya dönmüş olan Kanuni Süleyman’a elçi göndererek barış istemiştir. Şah, bu mektubunda Osmanlılara karşı dostluğunu belirttikten ve Bağdat’ı Osmanlılara bıraktığını bildirdikten sonra, İran hacılarının, İslam’ın kutsal yerlerini ziyaret etmelerine izin verilmesini diliyordu. Osmanlı Padişahı verdiği cevapta Azerbaycan’ın İran’a bırakıldığını ve istenilen iznin de verildiğini bildirmiş, Şah tarafından bozulmadığı müddetçe, barışın devam edeceğini garanti etmiştir.

Böylece sonuçlanmış olan İran Savaşları, Osmanlı Devleti’ne Anadolu’nun savunulması bakımından önemli olan Doğu Anadolu’yu kazandırmış ve Hint ticaret yolunun geçtiği Irak arazisinin ele geçirilmesini sağlamıştır.