Ans/A/ AMASYA PROTOKOLÜ

AMASYA PROTOKOLÜ ( 22 EKİM 1919 )

Mustafa Kemal ile Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında imzalanan protokol.

1-Türk vilayetleri düşmana terk olunmayacak, hiçbir biçimde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak.

2-Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacak.

3-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacak.

4-İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış görüşmelerinde Temsil Heyeti’nden de bir temsilci bulunacak.

5- İvedi olarak Anadolu’da halkın özgür seçimiyle bir meclis toplanacak.

6- Anadolu hareketi, İstanbul Hükümeti’ni küçümseyici ve yok sayıcı davranışlardan kaçınacak.

ÖNEMİ : Erzurum ve Sivas Kongrelerine engel olamayan Damat Ferit Hükümeti istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulmuştur. Ali Rıza Paşa Anadolu hareketiyle bağlantının kesilerek düşmanca tavır sergilenmesi ile hiçbir sonuca ulaşılamayacağı düşüncesi ile yeni hükümetin Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerde bulunması amacıyla Amasya’ya göndermiştir. Yapılan görüşmelerde “Amasya Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolle İstanbul Hükümeti Anadolu hareketinin amaçlarını kabul ettiğini belirtmiş ve Anadolu hareketi ve onun başkanı olan Mustafa Kemal Paşa’yı resmen halkın tek ve gerçek temsilcisi olarak tanımıştır.