Ans/A/ ARUS RESMİ

ARUS RESMİ

Arus, Arapça bir kelime olup, lugat manası "gelin" dir. Arus resmi de gelinlerden alınan resim hakkında kullanılır.

Resim evlenen kadınların kocalarından alınırdı. İslam kızlarından 60 akçe, dullardan 30 akçe, gayr-ı müslim kızlarından 30 akçe, gayr-ı müslim dullarından 15 akçe alınırdı.

Tanzimat’tan sonra bu resim kaldırılmış, yerine "İzinname harcı" konmuştur.