Ans /B/ BAB-I SERASKERİ

BAB-I SERASKERİ

Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Meşrutiyet’den (1908) önceki Harbiye Nezareti, Serasker kapısı adı ile de anılmıştır.