Ans/B/ BABÜ’S-SAADE

BABÜ’S-SAADE

Topkapı Sarayı’nda 3. kapıdır.

Akağalar Kapısı, Enderun Kapısı olarak da adlandırılır.

Enderun denilen üçüncü avluya geçiş bu kapıdan olur; cülus ve bayram tebrikleri merasimi bu kapı önünde yapılırdı. Kapının her iki tarafında akağalara ait koğuşlar bulunurdu. Son şeklini III. Selim döneminde almıştır.