Ans/B/ BALIKHANE KÖŞKÜ

BALIKHANE KÖŞKÜ

Topkapı Sarayı’nın Marmara’ya açılan kapılarından en batısındakine Balıkhane Kapısı adı verilmiştir.

Bu kapının yanında Balıkhane Ocağı mensuplarının oturmasına mahsus Balıkhane Köşkü adı verilen bir yapı vardı.

Tanzimat’tan önceki dönemlerde, padişahların gazabına uğrayan sadrazamlar Saray’dan Balıkhane Kapısı’na indirilir ve oradan gemiye bindirilerek, kararlaştırılan yerlere sürülürlerdi. Ancak, Bostancı-başı Balıkhane Kapısı’na daha önceden gönderilmişse, kapıya indirilen kişi sürgün edilmeyerek, cellada teslim edilir ve boğdurulurdu.

Balıkhane Kapısı’na indirilen son sadrazam, vezirliği üstünden alınarak Gelibolu’ya sürgün edilen, ancak tekrar vezirlikle Erzurum valiliğine ve Şark seraskerliğine atanan Mehmed Said Galip Paşa’dır (1824).