Ans /B/ BALİ BEY

BALİ BEY (MALKOÇOĞLU)

II. Bayezid devri komutanlarından. Çok cesur bir akıncı beyi olarak tanınmıştır. Uzun süre Silistre Sancakbeyliği yapan Bali Bey, ayaklanan Eflak Voyvodasının tenkiline memur edilen askere komuta etti. Daha sonra Macaristan’a gönderilen orduya katılarak Varadin Kalesi’ni aldı ve Boğdan voyvodasını bozguna uğrattı. 1499’da 40.000 kişilik bir orduyla Lehistan üzerine akın yapmış, Varşova’yı tahrib ederek, 10.000 kadar esir ve değerli ganimetlerle dönmüştür. Bali Bey, Çaldıran seferinde şehit düşmüştür (1514).