Ans/B/ BALYOS

BALYOS

Balyos, genel olarak Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlı hükumetinde bulundurduğu elçiye verilen addır.

Balyos’un başka Hıristiyan devletlerinin elçileri ve hatta konsolosları için de kullanıldığı görülmüştür.

Aslı Latince olan Balyos, Doğu Roma İmparatorluğu’nda genç prenslerin öğretim ve eğitimine memur edilen kimselere de denmiştir . Balyos kelimesi Venediklilere de geçmiş. Ortaçağ’da Venedik ticaret kolonileri kurulurken bunların başına getirilen başkanlarına "Bailo" ve "Bailus" denilmiştir.

Venedik hükumeti, İstanbul’un fethinden sonra padişaha Bartolommeo Macello adında birisini göndermişti. Bu diplomat büyük gayretle bir ticaret antlaşması yapmıştır (18 Nisan 1454). Venediklilerin Osmanlı ülkesinde Balyos bulundurma hakkı bu antlaşma ile başlamıştır.