Ans/B/ BARUTHANE-İ AMİRE

BARUTHANE-İ AMİRE

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından önce ordu ve donanma ihtiyacı için barut hazırlanan yerlere verilan ad.

Baruthane’nin ilki, II. Bayezid tarafından Kağıthane’de yaptırılmıştır. XVII. yüzyılda İstanbul’da, Et Meydanı’nda (Aksaray’da), Unkapanı’nda Ayasofya’da Cebehane içinde, Şehremini ve Tophane’de altı baruthane ile Tersane’de bir baruthane kulesi, Selanik, Belgrad, Bağdat, Mısır, Bor’da da baruthanelerin bulunduğu bilinmektedir.